Системна интеграция

Системната интеграция в областта ИТ се явява ключов фактор
при внедряване на големи комплексни системи при крайния потребител

Системна интеграция

ТИНК СМАРТ предлага услугите за изграждане и внедряване на системи, които осигуряват гъвкав подход за интегриране на традиционната инфраструктура с новите архитектури, в една динамична и технологична среда.

Чрез анализ и системен подход експертите на ТИНК СМАРТ, използвайки своя натрупан дългогодишен опит и Ноу Хау на своите партньори, предлагат иновативност и възможност за изграждане на един комплексен и завършен продукт.

Предлаганите услуги обхващат целият жизнен цикъл на комуникационната инфраструктура, включвайки анализ, препоръки, консултации, проектиране, разработка на софтуер, доставка, инсталация, поддръжка и обучение на реализираното решение, документиране, интеграция и оптимизация на съществуващите системи и устройства с цел постигане на ниска стойност на притежание и бързо възстановяване на вложените инвестиции.

Към всички услуги
Our Office
Top