Софтуерни услуги

С умелото използване на съвременните информационните технологии,
осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата ви информация

Софтуерни услуги

Софтуерните консултанти на ТИНК СМАРТ ще ви помагат да имплементирате успешно най-добрите съвременни софтуерни платформи и могат да произведат софтуерни решения за вашите конкретни нужди, за да постигнете максимална възвръщаемост от вашите инвестиции.

• Изготвяне на концепция и спецификация за изграждане на софтуерни приложения и системи

• Разработка и внедряване на софтуерни решения

• Sprint as a Service

• Тестване на софтуерни решения

• Адаптиране и внедряване на бизнес платформи

• Системна интеграция

Към всички услуги
Our Office
Top