Технологични услуги

Екипа н ТИНК СМАТ проектира, изгражда и управляв фундаментални ИТ системи,
върху които се гради съвременния бизнес

Мобилни услуги

Планиране и управление на потребители, устройства, приложения и свързаната мрежова инфраструктура.


Content Image

Мрежови услуги

Проектиране, внедряване и управление на интегрирани комуникации и мрежова инфраструктура.


Content Image

Услуги по съхранение на данни

Услуги за модернизация, висока надеждност и производителност, облачна трансформация, защита на данните, управление на данните и други свързани дейности.

Content Image

Непрекъсваемост на бизнеса

Услуги за осигуряване непрекъсваемост на бизнеса и възстановяване на системите след критични събития, бедствия и аварии.

Content Image

Технологична поддръжка

Професионална поддръжка и управление на ИТ инфраструктура.Content Image

Облачни, аутсорсинг и управляеми услуги

Изнесени услуги, които ви позволяват да се фокусирате върху приоритетите на вашия бизнес към ръст и иновации.


Content Image

Към всички услуги
Top